Zgłoś usterkę

Pomóż nam zadbać o czystość i bezpieczeństwo na terenie naszej gminy

Zgłoś

Podstawową misją Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej jest świadczenie najwyższej jakości usług z zakresu zarządzania obiektami i infrastrukturą znajdującymi się na terenie gminy Siechnice, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, odpowiedzialnych za ekologiczne funkcjonowanie danego obiektu, a także zaspokajanie potrzeb wszystkich mieszkańców w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności. SISK Sp. z o. o. odpowiedzialna jest także za tworzenie warunków do coraz większej aktywności gospodarczej i intelektualnej opartej o dużą świadomość ekologiczną, poprzez generowanie i wdrażanie najwyższej jakości usług we wszystkich obszarach działalności Gminy Siechnice.